Ledande inom global recycling

Recycling av metall och metallskrot är en idag väl fungerande del av miljöarbetet i världen och vi är en aktiv och drivande part sedan 1988. Vi agerar globalt och är etablerade på ett flertal marknader som köpare och säljare.


Under mer än två decennier har vi arbetat upp ett brett kontaktnät bland de nordiska och europeiska stålverken och metallproducenterna, liksom inom industrin och skrothandeln. Och vi står i direkt förbindelse med inköparna på de stora återvinnings- och produktionsbolagen runt om i världen.

Vår service och vår kapacitet att leverera rätt kvalitet har ökat ytterligare genom etableringen av vår skrotgård. Där har vi det som behövs för att sortera, bearbeta och lagerhålla olika stålkvaliteter som övriga handelsmetaller.

Varje ton metall som återvinns innebär minskade ingrepp i naturen och stora energibesparingar till kommande generationer.

återvinning är framtiden, välkommen till NRM!

Nyheter

Jul 2017 - Dagvattenanläggning

NRM har påbörjat anläggning av en sedimenteringsdamm för behandling av dagvatten.
Jul 2015 - Förstärker maskinparken

NRM förstärker maskinparken genom införskaffandet av ytterligare en materialhanterar Libherr 924.
Dec 2014 - God Jul och Gott Nytt år

NRM tackar för det gångna året och önskar alla våra leverantörer och kunder en God Jul och ett Gott Nytt år.
Nyhetsarkiv >>