Metall är vårt liv

Sedan bronsåldern har metall varit en förutsättning för mänsklighetens utveckling. Med tiden har människan blivit allt bättre på att utvinna, förädla och legera metaller för att skapa materialegenskaper som är optimala för varje ändamål. Och i takt med ökad efterfrågan har det blivit allt viktigare att återföra metallerna i ett kretslopp när de har tjänat ut i produkter och anläggningar.


Vi hanterar metallskrot i nästan alla dess former, som band, rör, balkar, plåt, kablar, verkstadsskrot, rivningsskrot, metallspån och fragmenterad metall.


För närvarande hanterar vi:

Järn och stålskrot

Enligt Skrotboken: Klass 11, Klass 100, Klass 101, Klass 117, för att nämna några.


Rostfritt stål

SS 2333, SS 2343, SS 2347, SS 2337, SS 2302, SS 2380, Högnickel legeringar.


Koppar

Enligt ISRI Berry, Birch, Cliff samt diverse kopparlegering.


Mässing

Enligt ISRI Ebony, Honey, Ivory.


Aluminium

Enligt ISRI Taint/Tabor, Tense, Zorba.


Hårdzink

Enligt ISRI Ropes, Saves, Score.


Bly

Enligt ISRI Radio, Ropes.


Vi lever nära marknaden och följer hur behoven ändras över tid, så att vi alltid är en attraktiv partner för både säljare och köpare.