Hela vår verksamhet är ett stort mijöarbete

Återvinning är en av grundbultarna i det globala miljöarbetet. Material som vi utvunnit ur jordens resurser används om och om igen. Och det sparar både energi och de resurser som är kvar i jorden.


Det betyder att hela vår verksamhet är ett stort och viktigt miljöarbete. Metall i produkter och anläggningar som har tjänat ut går tillbaka i kretsloppet och blir nya produkter och anläggningar.

Som enskilt företag driver vi också ett seriöst miljöarbete genom att utveckla och förbättra vår verksamhet. Målet är att vi använder så lite energi som möjligt, samtidigt som vi ser till att minimera vår negativa påverkan på mark, luft och vatten.

Hela vår Kvalitets- och Miljöpolicy kan du läsa här >>