Kvalitets- och Miljöpolicy för NRM AB

Nordic Raw Materials AB är ett företag med tjänster som skall förknippas med kvalitet och ansvar. Vi bedriver vår verksamhet med hög kompetens och stor miljönytta genom återvinning av och handel med metallskrot. Vi verkar genom vårt kvalitets- och miljöarbete för en ekologiskt varaktig och hållbar utveckling på miljöområdet. Vi skall utveckla vår verksamhet så att vi minskar belastningen på miljön och ökar återvinningen.


Detta uppnår vi genom attÅtervinning har i det globala perspektivet en stark positiv effekt på miljön dels genom minskade ingrepp i naturen genom att råvaran utnyttjas flera gånger och dels genom sparade resurser tack vare en energisnål produktion av nya produkter.


Tillbaka till Miljö >>