Nyhetsarkiv

Jul 2017 - Dagvattenanläggning

NRM har påbörjat anläggning av en sedimenteringsdamm för behandling av dagvatten.
Jul 2015 - Förstärker maskinparken

NRM förstärker maskinparken genom införskaffandet av ytterligare en materialhanterar Libherr 924.
Dec 2014 - God Jul och Gott Nytt år

NRM tackar för det gångna året och önskar alla våra leverantörer och kunder en God Jul och ett Gott Nytt år.
Nov 2014 - NRM utbildar i 5S

För att ta nästa steg mot ett ännu bättre företag har NRM genomfört utbildningar i 5S. 5S har sin grund i japansk bilindustri och syftar bland annat till att minska slöserier vad gäller tid och resursutnyttjande.
Jun 2014 - Jan Boberg vice VD

NRM förstärker organisation genom att Jan Boberg började hos oss 1 Juni. Jan har 25 års erfarenhet från svensk Stålindustri och då i många chefsbefattningar både inom produktion och marknad. Huvudsakliga ansvarsområden blir Marknad och Strategi.
Dec 2013 - God Jul och Gott Nytt år

NRM tackar för det gångna året och önskar alla våra leverantörer och kunder en God Jul och ett Gott Nytt år.
Jun 2013 - Sommaröppet

NRM håller öppet hela sommaren, vi välkomnar gamla som nya leverantörer.
Dec 2012 - God Jul och Gott Nytt år

NRM tackar för det gångna året och önskar alla våra leverantörer och kunder en God Jul och ett Gott Nytt år.
Nov 2012 - Omvänd moms

Från och med 1:e januari nästa år gäller omvänd betalningsskyldighet för moms vid handel med flertalet skrotfraktioner.
Sep 2012 - Kontor i Indien

NRM har under sommaren öppnat kontor i Indien. Detta som ett led i att komma närmare den växande asiatiska marknaden och för att kunna följa upp och kvalitetssäkra leveranser.
Juni 2012 - Kontanthantering upphör

NRM har i enlighet med årsmötet på Svenska Järn upphört med all kontanthantering.
Mars 2012 - LeFort sax levererad

NRM har införskaffat en LeFort 600T sax för klippning och bearbetning av skrot. Maskinen innebär att skrotkvaliten ökar och att transporterna minskar då man ökar materialdensiteten.
Nov 2011 - Miljöarbete

NRM har under månaden färdigställt en sorteringsyta med slambrunn och oljeavskiljare för att minimera påverkan på miljön. Företaget har även nyanställt en miljöansvarig.
Aug 2011 - NRM utökar

NRM utökar maskinparken med en ny Liebeherr 934 materialhanterare, samt nyanställer två på gården.
Maj 2011 - BIR Singapore

NRM åker i slutet av maj till Singapore för att delta i BIR konferensen (Bureau of International Recycling) som samlar branchfolk från hela världen.
Apr 2011 - Ny VD

NRM har under sitt senaste styrelsmöte utsett Naveen Upadhyaya till ny VD per den 1:e april 2011.
Feb 2011 - Första bulkskeppningen slutförd

NRM har under januari månad slutfört sin första bulkskeppning från Landskrona hamn.
Dec 2010 - God Jul och Gott Nytt år

NRM tackar för det gångna året och önskar alla våra leverantörer och kunder en God Jul och ett Gott Nytt år.
Sep 2010 - LaBounty sax levererad

NRM har införskaffat en LaBounty sax för klippning och bearbeting av skrot. Saxen effektiviserar arbetet och säkerställer kvaliteten av skrot levererat av NRM.
Augusti 2010 - ISO certifierade

NRM är nu ISO certifierade. ISO 9001 och 14001, ett naturligt led i kvalitets- och miljösystemet som står i fokus hos NRM.
Maj 2010 - BIR Istanbul

NRM åker i slutet av maj till Istanbul för att delta i BIR konferensen (Bureau of International Recycling) som samlar branchfolk från hela världen.
Apr 2010 - Radiakmätare installerad

NRM har nu installerat en radiakmätare som kontrollerar ankommande och avgående gods avseende radioaktivitet. Ett led i vårt miljöarbete.
Mar 2010 - ISO certifiering

NRM fortsätter sitt arbete mot ISO certfiering. Förrevision är avklarad under mars och planerad slutrevision i juni.
Jan 2010 - Nyanställning

NRM nyanställer och utökar arbetsstyrkan med en gårdsförman.
Okt 2009 - Ny materialhanterare

Liebherr levererar ny materialhanterare A924C med Likufix fäste, vilket effektiviserar arbetet på gården.


Tillbaka >>