Starka, globala kundrelationer sedan 1988

Vårt arbete med att återföra metaller till ny anvåndning började i vårt moderbolag, Indo-Swedish Business Development AB (ISBD AB), men har nu renodlats i Nordic Raw Materials AB, som är ett helägt dotterbolag.


Vår inriktning låg inledningsvis på rostfritt stål, koppar, mässing, zink och aluminium, men med tiden har vår hantering och trading inom järn- och stålskrot vuxit så att det nu är cirka hälften av omsättningen.

Vår affärside bygger på återvinning genom effektiv logistik, sortering och bearbetning av metalliska restprodukter. Därigenom kan vi erbjuda en konkurrenskraftig och kvalitetsspecifik råvara till gjuterier och stålverk inom och utanför Europa. Genom kunskap och etablerade kontakter inom metallbranschen kan vi också hitta och förmedla kundspecifika råvaror till våra kunder. Vårt arbete bygger på nära samarbete och förståelse om såväl våra leverantörer som våra kunder


Nordic Raw Materials vision är att finnas med som ett självklart alternativ för leverantörer och kunder inom metall- och stålindustrin. Detta når vi genom att:

- skapa mervärde för kunder inom utvalda segment
- ha hög flexibilitet och ständig marknadsnärvaro
- driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
- arbeta med energi, passion och respekt för alla individer