Ledande global återvinning

SEDAN 1988 Återvinning för framtiden

Ledande global återvinning

SEDAN 1988 Återvinning för framtiden

Ledande global återvinning

SEDAN 1988 Återvinning för framtiden

NRM AB Översikt

Återvinning är helt nödvändigt för att nå ett miljömässigt hållbart samhälle. Metaller och metallskrot har återvunnits under lång tid och är en viktig, väl fungerande, del av det globala miljöarbetet. Precis som på alla områden går tekniken och utvecklingen snabbt framåt. Nordic Raw Materials AB har valt att fokusera på just metaller och metallskrot.

Vi har funnits sedan 1988 och har under åren skaffat oss god kunskap om de behov och krav som finns på marknaden. Vi har ett brett kontaktnätverk bland de nordiska och europeiska stålverken och metallproducenterna, liksom inom industrin och skrothandeln. Vi står ofta i direktkontakt med inköpare på de stora återvinnings- och produktionsbolagen och idag agerar vi globalt, både som köpare och säljare.

Verksamhet
& Marknad

Service inom återvinning

STARKA GLOBALA KUNDRELATIONER SEDAN 1988

Vårt arbete med att återföra metaller till ny användning startade med vårt moderbolag, Indo-Swedish Business Development AB (ISBD AB). Verksamheten har nu renodlats i Nordic Raw Materials AB, som är ett helägt dotterbolag.

METALLER VI HANTERAR

Skrotet vi hanterar kommer i nästan alla former. Kommunalt skrot, kablar, rivningsskrot, fragmenterat skrot men också skrot direkt från industrier som remsor, plåtklipp, spån är några former och de vanligaste metallerna är järn och stål, koppar, rostfritt, aluminium, zink och bly.

EFFEKTIV LOGISTIK

Vi lagerhåller skrot planerar och genomför transporter. Vårt strategiska läge i södra Sverige, vår mångåriga erfarenhet inom frakter, gör att vi är vana vid alla former av transporter och leveransvillkor – i tid och på ett kostnadseffektivt sätt.

VÅR MODERNA ANLÄGGNING

Vår bearbetning utförs på vår anläggning i Landskrona, Sverige, där vi kan erbjuda en konkurrenskraftig och kvalitetsspecifik produkt. Våra slutkunder omfattar smältverk, gjuterier och stålverk såväl som i Europa som globalt.

NRM AB Vår anläggning

Våra kärnvärden

SÄKER ARBETSPLATS

Vi är oerhört noga med att skapa en säker arbetsplats för våra medarbetare och det är vår främsta prioritet. Vi arbetar aktivt med säkerhet för att säkerställa att våra anställda arbetar på en trygg arbetsplats. Delaktighet, säkerhetsdagar, ronder, avvikelser och förebyggande arbete är exempel på det sätt vi valt att arbeta.

MILJÖ

Återvinning i sig, vilket är vår huvudverksamhet, är en viktig del av det globala miljöarbetet. Varje produkt som går att återvinna innebär en minskad belastning på miljön och tärande av våra naturresurser.

I vår egen verksamhet är målet att använda så lite energi som möjligt, minimera belastning på jord, luft och vatten, ha en effektiv hantering och bra logistiklösningar.

Man skulle kunna säga att hela vår verksamhet är ett stort och viktigt miljöföretag.
.

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Vår anläggning ligger strategiskt i södra Sverige och nära Euorpa. Närheten till hamnar, järnvägar och motorvägar ger bästa tänkbara förutsättning för att hitta optimala transportlösningar för både stora och mindre poster. Kombinationen med vår moderna anläggning, vår mångåriga erfarenhet inom frakter, gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv vara som levereras i tid och på ett effektivt sätt.

NRM AB Nyheter

Latest August News 2019

Latest August News 2019

Under augusti 2019 startade vi upp vår nya sax, en LeFort 1000 ton Trax. Investeringen kommer innebära ökad kapacitet och en mer flexibel lösning.

läs mer

Nå Oss Direkt