NRM förstärker maskinparken genom införskaffandet av ytterligare en materialhanterar Libherr 924.