NRM har påbörjat anläggning av en sedimenteringsdamm för behandling av dagvatten.