NRM AB

Återvinningsföretag i världsklass

NRM AB – En stark kundlista

Under de 30 år som vi har varit verksamma har vi etablerat en stark lista över kunder och samarbetspartners. Då vi arbetar både med trading, överskottsmaterial och rent skrot ger det oss flera alternativ för att hitta en optimal avsättningen av material.

Många gånger så täcker vi hela kedjan inom återvinning, från fallplats av skrotet till inköparna och den slutgiltiga återvinningen hos gjuterier och stora stålverk.

En effektiv logistik i kombination med effektiv sortering och bearbetning gör att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig och kvalitetsspecifik produkt. Våra direktkunder täcker allt från mindre gjuterier till stora internationella stålföretag. Dessa finns såväl i Europa som globalt. Vi är vana att sköta alla former av transporter och leveransvillkor.

NRM AB – Vårt globala nätverk av kunder

Det faktum att vi arbetar med både trading, överskottsmaterial och skrot gör att vi har en bred marknadskontakt. Detta, och att vi arbetar globalt, gör att vi ser hur marknad och behov ständigt förändras. Här tror vi att vi är en attraktiv partner för både köpare och säljare.

SÄLJARE

KÖPARE