NRM AB

Återvinningsföretag i världsklass

NRM AB – Metall är vårt liv

Sedan bronsåldern har metall varit en förutsättning för mänsklighetens utveckling. Med tiden har människan blivit allt bättre på att utvinna, förädla och legera metaller för att därigenom skapa nya materialegenskaper som är optimala för varje ändamål. Ny teknik, ändliga råvarutillgångar och miljökrav har tillsammans skapat både möjligheten och ökat kraven på att återvinna eller återanvända metaller som används i produkter. Produkter som blivit utslitna och skrotade.

Skrotet vi hanterar finns i nästan alla former. Det kan vara utrustning, kommunalt skrot, kablar, rivningsskrot, fragmenterat skrot men också skrot direkt från industrier som remsor, plåtklipp, spån mm.

NRM AB – Vi hanterar

Då vi är aktiva inom flera områden inom metallbranschen, och dessutom globalt, så måste vi noga följa hur marknaden förändras över tiden. Därför tror vi att vi kan vara en attraktiv partner för båda köpare och säljare.

SÄLJARE

KÖPARE