NRM AB

Återvinnigsföretag i världsklass

NRM AB – Historia

NRM AB är ett familjeföretag som startade verksamheten 1988. Initialt var trading och handel huvudverksamheten vilket snabbt ledde till att många viktiga internationella kontakter byggdes upp.

En stor del av kunderna fanns i Asien och här såg vi ett växande behov av skrot samt produkter som gick att använda såsom överskottslager och användbara sekunda produkter.

Den växande verksamheten ledde till att det fanns behov att hitta ett område för förvaring och bearbetning av produkter. Valet föll på Landskrona.

Etableringen av vår skrotgård var ett viktigt steg i den strategiska utvecklingen. Den innebar också att vi kunde köpa mindre poster som sorterades, bearbetades och lagerhölls – allt för att skapa attraktiva volymer för effektiv transport till köpare. I samband med det så startade också vår hantering och bearbetning med järn- och stålskrot. Den har vuxit kraftigt och representerar nu ungefär hälften av omsättningen.

Under åren har vi inte tvekat i att investera i utrustning som vi sett stärka vår verksamhet. Både vad gäller säkerhet, miljö och kapacitet vilket resulterat i att vi är ett av de snabbast växande bolagen inom handel med skrot i Sverige.

Nordic Raw Materials AB är ett helägt dotterbolag till Indo-Swedish Business Development AB.

Sedan 1988 – Idag

Våra Tjänster

NRM AB hanterar skrot och metaller i nästan alla dess former. Det kan vara utrustning, kommunalt skrot, kablar, rör, balk, plåt, rivningsskrot, fragmenterat skrot men också skrot direkt från industrier som remsor, plåtklipp och spån. Även raffinering- och legeringsmaterial. Allt för att skapa råvaror som är optimala för varje enskild kund.

Koppar Återvinning

Järn/Stål Återvinning

Aluminium Återvinning

NRM AB Certifierad

NRM AB Certifierad

Jan Boberg

VICE PRESIDENT

Jai Upadhyaya

KONTROLLER

Lalit Upadhyaya

DIREKTÖR

Lena Upadhaya

ADMINISTRERING

Naveen Upadhaya

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Debbie Dias

LOGISTIK/ADM

Savita Upadhaya

MILJÖKOORDINATOR